παρήμην

παρήμην
πάρειμι 1
sum
imperf ind mid 1st sg
πάρημαι
to be seated beside
imperf ind mid 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”